Hotaru Japanese Restaurant menu, Japanese in BF Homes | Foozap
  Home Japanese  Metro Manila  Paranaque  Bf Homes  Hotaru Japanese Restaurant
  Write a Review
Hotaru Japanese Restaurant
Japanese Restaurants   BF Homes, Paranaque
    

  Restaurant MenuFood
Maguro Sushi ₱120
Kanpyou Maki ₱120
Futo Maki ₱250
Kake-Soba/Udon ₱170
Tempura Udon / Soba ₱300
Kakiage Udon / Soba ₱250
Kitsune-Udon/Soba ₱190
Curry-Udon/Soba ₱200
Nabe-Yaki Udon ₱300
Zaru-Udon/Soba ₱170
Tenzaru-Soba/Udon ₱300
Hiyashi-Tanuki Soba/Udon ₱220
Riyashi-Niku Udon ₱250
So Men ₱170
Tamago Maki ₱120
Salmon Maki ₱160
Kappa Maki ₱120
Sake Sushi ₱140
Ika Sushi ₱110
Uni Sashimi Sushi ₱120
Shimesaba Sushi ₱120
Tamago Sushi ₱100
Maguro Sashimi ₱250
Sake Sashimi ₱250
Ika Sashimi ₱250
Uni Sashimi Sashimi ₱250
Shimesaba Sashimi ₱200
Tamago Sashimi ₱700
California Maki ₱120
Tekka Maki ₱150
Shoyu-Ramen ₱200
Shio-Ramen ₱200
Miso-Ramen ₱200
Shougayaki Don ₱200
Chuks Don ₱200
Curry Rice ₱220
Katsu Curry Rice ₱280
Ebi Fry Rice ₱280
Menchi Kaisu Curry ₱280
Chahan ₱170
Mabo Han ₱220
Subula Han ₱220
Omu Raisu ₱200
Gohan ₱60
Onigiri ₱90
Coffee Jelly ₱80
Yakiniku Don ₱220
Oyako Don ₱180
Gyuu Don ₱220
Spicy-Ramen ₱200
Tan-Men ₱200
Gomoku-Ramen ₱300
Chasyu-Men ₱250
Mabu-Ramen ₱250
Sauce Yakisoba ₱200
Shio Yakisoba ₱250
Kata Yakisoba ₱280
Hiyashi Chuka ₱200
Hiyashi Tantan-Men ₱250
Ten Don ₱250
Ebi Ten ODn ₱300
Katsu Don ₱200
Kaki Gori ₱120
Arabiki Uinna ₱200
Shouga Yaki ₱180
Karubi Yaki ₱350
Subuta ₱180
Reba Nira Itame ₱180
Happo Sai ₱200
Yassai Itame ₱160
Mabo Tofu ₱180
Shouniko ₱40
Negima ₱40
Sunagimo ₱40
Kawa ₱40
Hatsu ₱40
Tsukame ₱50
Hambaagu ₱250
Hakusai Zuke ₱80
Edamame ₱80
Janbo Shuumai ₱250
Gyouza ₱100
Hiyayakko ₱70
Atsuage Yaki ₱180
Tofu Steak ₱120
Agedasi Tofu ₱90
Gyu-Motsu Nikomi ₱180
Niku Jaga ₱180
Aigamo Kunsei ₱180
Dashimaki Tamago ₱120
Mentalko ₱200
Shiokara ₱100
Natto ₱80
Moriawase ₱320
Sukiyaki ₱700
Yosenabe ₱650
Sunagimo Karaage ₱200
Ebi Tempura ₱300
Kisu Tempura ₱250
Ika Tempura ₱200
Yasai Tempura ₱180
Mix Tempura ₱300
Chikuwa Cheese Ten ₱180
Hokke Yaki ₱250
Shake Shioyaki ₱250
Sanma Shioyaki ₱150
Saba Shioyaki ₱280
Aji Hiraki ₱200
Shishamo ₱180
Tori Karaage ₱180
kushi Katsu ₱130
Mix Furai ₱300
Yudofu ₱250
Kani Salada ₱150
Poteto Salada ₱120
Tofu Salada ₱150
Yasai Salada ₱200
Tonkatsu ₱200
Korokke ₱150
Menci Katsu ₱180
Ebi Fural ₱300
Kaki Fural ₱350
Salmon Furai ₱250
Maguro Gurai ₱250
Ika Furai ₱200
saba Miso ₱280
Drinks
Coke ₱50
Coke Zero ₱50
Sprite ₱50
Royal ₱50
Mango Juice ₱50
Pineapple Juice ₱50
Four Seasons ₱50
Iced Tea ₱50
  Other Japanese Restaurants Nearby
Ramen Kuroda
in BF Homes
TK Takoyaki
in Paranaque
Crazy Katsu
in BF Homes
TK Takoyaki
in Paranaque
Hide Yamamoto
in Entertainment City
  Restaurants Nearby
Tropical Hut
in Paranaque
Ramen Kuroda
in BF Homes
Angel's Burger
in Dr. A. Santos Ave.
Pizza Hut
in Paranaque
Find the best restaurants in Metro Manila!
 Find :
 Near :